Reglementen

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voldoen aan de eisen die de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde aan hun geregistreerde therapeuten stelt.

Privacy verklaring : De privacy verklaring is conform de AVG wetgeving.

Praktijkcode : Leef² heeft een praktijk die conform alle regels en eisen is, die de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde stelt

Beroepscode : Leef² en Shane Roerdink conformeren zich aan alle regels en eisen die de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde stelt in haar beroepscode.

Meldcode: Leef² en Shane Roerdink conformeren zich aan de meldcode, zoals vastgelegd in de wetgeving. 


Indien je ontevredenheid ervaart met mij, Shane Roerdink, nodig ik je van harte uit om dit kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek, via e-mail of per telefoon. Mochten we er samen niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging.


Klachtenreglement : Het klachtenreglement is onderdeel van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde. Het klachtenreglement van de VIV heeft tot doel geschillen tussen een behandelaar, die lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde is en zijn/haar cliënt via de weg van onafhankelijke bemiddeling zo doeltreffend en snel mogelijk op te lossen.

Tuchtreglement: Het tuchtreglement is onderdeel van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde. Dit reglement heeft tot doel de procedure vast te leggen voor toetsing of het handelen dan wel het nalaten daarvan in het kader van een behandeling van een cliënt door een therapeut.

Reglement Geschillencommissie: Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. 


arrow_drop_up arrow_drop_down