Een unieke aanpak, voor de unieke persoon

Jij bent uniek

Er is niemand zoals jij! En daarmee bedoel ik niet dat je gek of raar bent, maar dat jij uniek bent. Iedere persoon heeft een unieke samenstelling van kernwaarden, karaktereigenschappen, vorming, verlangens, opvoeding, etc. Dat maakt ook dat ik niet een en dezelfde aanpak kan gebruiken voor jou en de persoon die ik na jou zie. 

Jij bent uniek, ieder moment dat wij elkaar zien is uniek en dat vraagt dus ook iedere keer om een unieke aanpak. Aandacht voor dat moment, de fase van jouw proces waar jij je op dat moment bevindt, de behoefte die jij op dat moment hebt. Ik kan van tevoren niet voorspellen hoe een sessie eruit gaat zien. Ik stem af en begeleid jou in de  volgende stap die op dat moment passend is.

Lichaamsgerichte therapie

De basis van mijn werkwijze is lichaamsgerichte focus. Dit betekent dat bij alles wat we doen, we aandacht hebben voor het lichaam. Tijdens het praten, zal ik naar je luisteren, maar ook naar je kijken. Je vertelt namelijk een verhaal middels woorden, maar nog meer met je lichaamstaal. Denk aan houding, beweging, ademhaling, mimiek, emotionele expressie. Dit is zeer waardevolle informatie waardoor ik jou beter kan begrijpen en jou kan leren hoe jij zelf de boodschappen vanuit jouw onderbewustzijn kunt gaan begrijpen en jij tot de kern kan komen. Door het lichaam op deze manier erbij te betrekken, kunnen we meer de ervaring in het geheel betrekken en gaan we van 'praten over' naar 'praten vanuit'.  

Naast de lichaamsgerichte focus tijdens de gesprekken, vergroten we de ervaring ook uit. Dit doen we middels oefeningen. Oefeningen moeten voor mij altijd bestaan uit een combinatie van onderzoek en bewuste ervaring, waardoor de transformatie tot stand komt. Je krijgt hierdoor dus meer informatie over jezelf, over wat je lichaam jou te vertellen heeft, over de samenhang tussen verschillende belevingen en tegelijkertijd nieuwe ervaringen die je mee kunt nemen in het dagelijks leven. We blijven dus niet hangen in het 'hoe dan?', maar zorgen ervoor dat jij weet wat je kunt doen, hoe je het kunt doen en wat het je oplevert.

Dynamisch proces


De sessies vullen we creatief en dynamisch in. We zullen praten, maar ook veel ervaren. Ik zal observeren, maar ook meedoen. We gaan beiden volgen en leiden. We brengen cognitie (denken) en lichaam (voelen) met elkaar in verbinding en brengen jouw transformatie op gang. Omdat we niet ‘praten over’, maar ‘praten vanuit’ wordt alles wat jij leert van jou en kun je het dus makkelijker doorvoeren buiten de muren van mijn praktijk. 

Ik weet nooit van tevoren hoe een sessie eruit gaat zien. Ik heb een toolbox met allerlei methodes, kennis en oefeningen en we kijken samen wat per moment het beste past. Soms is het fijn om wat meer te gaan begrijpen waar we mee bezig zijn en praten we wat meer. Soms is het juist fijn om te ervaren hoe het ook kan en gaan we wat meer met lichamelijke ervaring aan de slag. Ik gebruik dus geen vaste protocollen, maar integreer alles wat ik weet en kan om jou zo goed mogelijk te begeleiden in jouw transformatie.

arrow_drop_up arrow_drop_down